portal.hpc.niif.hu SP – Adatkezelési Szabályzat

portal.hpc.niif.hu SP - Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelő neve és elérhetősége

  • Név: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
  • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Telefon: +36 1 450-3060
  • Fax: +36 1 350-6750

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéseivel Bajnok Kristófhoz fordulhat a fenti telefonszámon, ill. az aai(AT)niif.hu e-mail címen.

Szolgáltatás megnevezése

Az NIIF Intézet által üzemeltetett szuperszámítógépekhez tartozó projektek és felhasználók adatainak az adminisztrációját ezen az oldalon lehet elvégezni.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a felhasználónak nyújtott Szolgáltatás működtetése érdekében történik. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Kezelt személyes adatok köre

Föderációs azonosítás során megkapott személyes adatok

  • eduPersonPrincipalName: egyedi azonosító a föderációban
  • mail: a Szolgáltatásban használt e-mail cím
  • sn: a Felhasználó vezetékneve
  • givenName: a Felhasználó keresztneve

A Szolgáltatás használata során keletkező személyes adatok

A Szolgáltatás használata során az alábbi adatok tartalmazhatnak személyes adatokat:

  • Projekt tagság

Kizárólag Felhasználó felelős a fenti bejegyzések tartalmáért. Ezen bejegyzéseket Adatkezelő a Szolgáltatás használata után is megőrzi, az után is, hogy a felhasználó az adatainak eltávolítását kérte a rendszerből, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltatás a céljának megfelelően működhessen.

Felhasználó által megadott adatok

Felhasználó a Szolgáltatás használatával további személyes adatokat is megadhat a profiljában. A profil oldalán beállított adatokat a többi bejelentkezett felhasználó is láthatja. A profil adatokat Adatkezelő kérésre törli a rendszerből.

Naplóbejegyzések

A Szolgáltatás használata során keletkezett naplóbejegyzéseket (pl. IP címek, webszerver naplók) Adatkezelő 30 napig őrzi meg.

Adatok kiadása harmadik fél számára

Adatkezelő a nála keletkezett személyes adatokat nem adja ki harmadik fél számára, kivéve, ha ez a Szolgáltatás üzemszerű működéséből következik.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezései intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.